UREDJENJE DVORISTA

 

      

        Svakom projektu u otvorenom prostoru pristupamo sa najvećom pažnjom i prilagođavamo ga specifičnim zahtjevima klijenta prema njegovoj namjeni. Pri odabiru sadnog materijala vodimo računa o mikroklimatskim uslovima koji vladaju na datoj lokaciji, sve u cilju zadovoljenja želja klijenta, dolazeći tako do najboljeg rješenja, estetski i funkcionalno.

 

Veličina parcele nije ograničavajući faktor, pa tako i parceli od nekoliko kvadratnih metara pristupamo sa najvećom pažnjom, koju za kratko vrijeme  pretvaramo u ugodan prostor.
Veći vrtovi pružaju veću slobodu projektantu, kako u odabiru građevinskih elemenata vrta, tako i u odabiru biljnih vrsta ali i tada se trudimo da projektu pristupiti profesionalno, što se ogleda u odmjerenosti odabira svih elemenata vrta i izbjegavanju prenatrpanosti objekta, ističući atraktivnije dijelove vašeg vrta.