ZIDOVI

 

 

   ZIDOVI

 

        Zidovi su jedan od osnovnih činilaca enterijera, odnosno treća dimenzija
našeg prostora.
Bilo da ih je mnogo ili malo, bez njih nemamo jasne granice enterijera (mada je nekad i to dobro).
Po funkciji zidovi mogu biti konstruktivni (noseći) ili pregradni (nenoseći), pa se
u odnosu na to može manje ili više manipulisati i intervenisati na njima.
Ono što u svakom slučaju možemo mijenjati to je njihova završna obrada, bilo
koloritom, ili teksturom, što nam daje priličan broj varijanti i raznih efekata.