IZVOĐAČKI PROJEKAT

 

 

IZVOĐAČKI PROJEKAT


         Izvođački projekat je u stvari razrađeno idejno rješenje sa definisanim svim potrebnim detaljima da bi se projekat izveo na terenu.

Sastoji se od crteža osnova, presjeka, izgleda, kao i specifikacije potrebnih elemenata za svaki segment prostora, odnosno za svaku građevinsku poziciju pri izradi enterijera.

Tu se konkretizuju svi detalji i trebalo bi da se u neizmjenjenom obliku po tom projektu građevinski i zanatski izradi enterijer.
Rijetko kad, ali se dešava i da se neke stvari moraju promjeniti u toku procesa izrade, ali se to uglavnom dešava ukoliko dođe do nepredviđenih prepreka u toku radova koje se nisu mogle uočiti pri projektovanju.


Ovde takođe spada i izrada predmjera i predračuna za potrebne radove na izradi projekta.