KONCEPT

 

KONCEPT

 


        U izradi enterijera koncept podrazumjeva osmišljavanje globalnog rasporeda prostora/prostorija u nekom enterijeru shodno željama i
ograničenjima tog prostora, odnosno na primjeru stana raspored i gabarite prostorija različitih namjena sa ucrtanom organizacijom namještaja i drugih bitnih elemenata u okviru tih prostorija.
Od slučaja do slučaja može se pojaviti i mnoštvo varijanti jednog enterijera zavisno od ograničenja (konstruktivnih, ekonomskih, dizajnerskih...)
Tek sa usvojenim konceptom može se krenuti dalje u razradu idejnog projekta.