ARHITEKTONSKI ELEMENTI VRTA

 

     Arhitektonsko rješenje vrta je stalno i nepromjenjivo u smislu trajnosti for­me, boje i teksture, za razliku od vegetacije koja raste i mijenja se kroz fenološke faze. Arhitektonska vrtna struktura mora prije svega funkcionalno da odgovori na za­h­tjeve korisnika. Obično svaki vrt sadrži popločan prostor u vidu staza, prostora za sjedenje, jedan intiman kutak i sl.

   Ovi prostori, kao i cijeli vrt opremljeni su mnogim vrtno-arhitektonskim elementima u koje spadaju: terasa, dekorativni pot­porni zidovi, staze i platoi, stepenice, ograde, kapije, pergole, pavi­ljoni, pregrade, vodene površine, roštilji, pečenjare,skulptura, vrtno osvjetlje­nje, vrtni namje­štaj, razni detalji u vrtu.