STUDIO ZA KONZERVACIJU I RESTAURACIJU UMJETNINA

 

 

U studiju za konzervaciju i restauraciju umjetnina izrađuju se ikone, slike, mozaici, skulpture, radi se pozlata, a po željama naručioca oslikavaju se pored crkvenog živopisa i reprezentativni prostori u eksterijeru i enterijeru.

 

Za svaku umjetninu koja je prošla konzervatorsko-restauratorski tretman izrađuje se kompletna dokumentacija, koja sadrži ikonografske podatke, istorijsko-umjetničku analizu, tehnološku građu i identifikaciju materijala, opis zatečenog stanja i uzroke propadanja umjetnine. Radi se foto-dokumentacija od zatečenog stanja umjetnine, u toku radova, kao i završna faza posle konzervatorsko-restauratorskog tretmana.

Restauracija može da se realizuje od konzervacije preko saniranja sve do (djelimične) rekonstrukcije. Dok se konzervacijom nastoji da sačuva trenutno stanje nekog objekta od propadanja, kod restauracije u užem smislu radi se o tome da se oštećeni objekt dovede što je moguće bliže svom originalnom stanju. Restauracija tako nastoji da ispuni estetska očekivanja posmatrača.

Konzervacija i restauracija  zahtjeva dobro poznavanje materijala koji se danas koriste u restauraciji (važna je stabilnost i da nisu štetni po zdravlje). Prilikom rekonstrukcije koriste se reverzibilni materijali. Primjenjuje se načelo minimalne intervencije na umjetnini.

Dokumentacija sadrži informacije za određenu umjetninu i ukazuje na sledeće:

- Istorijat umjetnine, objekta (podaci o vremenu, razlogu i osobinama predmeta u vrijeme nastanka);

- Vrijednost predmeta (istorijska, dokumentarna, umjetnička, kulturna, estetska, društvena…);

- Zatečeno stanje predmeta i razlozi za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova;

- Prijedlog konzervatorsko-restauratorskih radova koje treba obaviti na umjetnini sa predviđenim vremenom trajanja i troškovima;

Oštećenja umjetnina mogu biti mehanička, nastala nepropisnim skladištenjem i transportom, udarcem tupim ili oštrim predmetom, pogrešnim rukovanjem, djelovanjem ksilofagnih insekata, prethodnih restauratorskih zahvata. Hemijsko-fizička oštećenja nastaju atmosferskim zagađenjem, djelovanjem bakterija, mikroorganizama, gljivica i plijesni, ne odgovarajućim temperaturama, nepravilnim osvjetljenjem, uticajem hemijskih supstanci, UV zraka, vlage.

Konzervacija i restauracija slika i ikona podrazumjeva vizuelni pregled umjetnine, foto dokumentaciju zatečenog stanja, mogućih prethodnih tretmana, i podatke o prethodnom rukovanju umjetninom. Prilikom istraživanja radi se mikroskopski pregled, IC i UV snimanja, labaratorijske analize.

Najčešće vrste zahvata u toku konzervatorsko-restauratorskog tretmana su: stabilizacija podloge i bojenog sloja, dezinsekcija (tretiranje površina koje su ugrožene dijelovanjem ksilofagnih insekata), površinsko čišćenje, uklanjanje starih lakova, uklanjanje preslika, konsolidacija, plombiranje oštećenja (nadogradnja podloge u sloju preparature), izrada retuša reverzibilnim bojama, pozlata, lakiranje. Izrada dokumentacije (ikonografski opis i istorijsko-umjetnička analiza, podaci o zatečenom stanju, očuvanost objekta, fotodokumentacija zatečenog stanja umjetnine prije radova, u toku rada i završne faze posle konzervatorsko-restauratorskih radova).

 

Konzervacija i restauracija zidne slike obuhvata, izradu dokumentacije i fotodokumentacije od zatečenog stanja pa do završne faze tj. nakon konzervatorsko-restauratorskih radova, mehaničko i hemijsko uklanjanje soli, fiksiranje nestabilnih površina, konsolidacija, rekonstrukcija malterne podloge, fiksiranje bojenog sloja, čišćenje bojenog sloja (uklanjanje naslaga prašine i čađi, voska, masnih naslaga i mrlja), rekonstrukcija bojenog sloja-retuš (koriste se reverzibilne boje).

 

Zaposleni tim čine visokoškolovani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom, te licencirani za rad na umjetninama s dopuštenjem Ministarstva kulture Republike Srpske za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnog nasleđa. U radu se pridržavamo svih etičkih normi i kodeksa konzervatorsko-restauratorske struke, a naš rad stručno nadgledaju nadležne Konzervatorske službe Ministarstva kulture RS.

 

Zajedno smo  posvećeni usavršavanju unutar same struke, kako teorijski (učestvovanjem na konferencijama, stručnim skupovima i predavanjima), tako i praktično (učestvovanjem na stručnim radionicama).

 

 

Studio za  konzervaciju i restauraciju ART CENTAR obuhvata sledeće kategorije :

 

 

- SLIKE;

- DRVENI PREDMETI SA I BEZ DUBOREZA;

- CRKVENA UMJETNOST - OLTARI, IKONOSTASI…

- SKULPTURE;

- PRENAMJENA DEKORATIVNIH ELEMENATA U ARHITEKTURI ;

- ZIDNO SLIKARSTVO;

- METALNI PREDMETI I APLIKACIJE NA NJIMA ;

- ANTIKVITETSKI NAMJEŠTAJ;

- ISTRAŽIVAČKI KONZ./REST. RADOVI I ELABORATI

- 3D DOKUMENTACIJA


Nobel dooOase