KREATIVNA RADIONICA

 

Kreativna radionica Art Centar je  mjesto susreta djece, mladih i odraslih koji žele razvijati kreativnost kroz različite tehnike crtanja, slikanja, kiparstva, grafike i keramike.

 

Kreativna likovna radionica djeluje s ciljem intenzivnog razvoja kreativnih sposobnosti i potencijala. Polaznici uz stručno vođstvo razvijaju svoje kreativne sposobnosti i talente, te u prijatnom okruženju uče o svijetu likovne umjetnosti i dizajna, kroz gore navedene likovne tehnike. Pristup je individualan i posebno prilagođen svakom polazniku.

 

Osim kontinuirane radionice tokom godine, u okviru ovoga programa odvijaju se i pojedinačne tematske likovne radionice koje ostvarujemo u saradnji s osnovnim školama na području Brčko distrikta a takođe gostujemo kao izlagači na domaćim i mešunarodnim kulturnim dešavanjima. Kao takva, kreativna radionica je dopuna školskom programu u kojem su likovna i vizuelna kultura zastupljene sa tek jedan sat sedmično.


Nobel dooOase