PRIPREME ZA LIKOVNU AKADEMIJU I UMJETNIČKE ŠKOLE

 

ART CENTAR priprema učenike za prijemni ispit za srednje strukovne i umjetničke škole te Likovnu akademiju i srodne fakultete. Priprema je koncipirana tako da prolazimo sve što je potrebno kako bi polaznici bili u potpunosti spremni za prijemne ispite. Naši instruktori se u radu posvećuju svakome individualno, a na kraju priprema za prijemni ispit, zajedno sa polaznicima klijenata slažu se mape radova za prijemni ispit i utvrđuje predispitno znanje.


Nobel dooOase