KURS CRTANJA I SLIKANJA ZA ODRASLE

 

Na kursu crtanja i slikanja za odrasle (Basic, Intermediate, Advanced, Master) prolazimo crtačke i slikarske tehnike, počevši od osnova crtanja olovkom, ugljenom, pa sve do slikanja akvarelom, temperama, akrilom, uljanim tehnikama i kombinovanim tehnikama. Edukator se prilagođava svakome indivividualno potičući kreativno promišljanje polaznika kojega usmjerava i podučava u teoriji i praksi.

 

Teme koje obrađujemo na kursu crtanja i slikanja za odrasle:

CRTANJE I SLIKANJE PO PROMATRANJU

PEJZAŽ

MRTVA PRIRODA

PORTRET

FIGURA

AKT

 

Tehnike koje koristimo na kursu crtanja i slikanja za odrasle:

OLOVKA

AKVAREL

TEMPERA

KOLAŽ

UGLJEN

AKRIL

PASTEL

ULJANE TEHNIKE


Nobel dooOase