KURS CRTANJA I SLIKANJA ZA DIJECU

 

Na ovom kursu crtanja i slikanja za djecu školskog i predškolskog uzrasta učićemo osnove slikanja i crtanja, proći ćemo većinu crtačkih i slikarskih tehnika, od crtanja olovkom, ugljenom, kredama, bojicama, pa do slikanja akvarelom, temperama i kolaž tehnikom. Vrlo kreativan i zabavan kurs za razvijanje kreativnih umjetničkih vještina i kreativnog razmišljanja kod djece. Uz pomoć dječijeg crteža se može mnogo toga saznati o djetetu. Pomoću crteža dijete prikazuje svoj svijet. Crtež otkriva njegov karakter, želje, strahove i način na koji doživljava stvarnost. Crtež je i najneposredniji način kojim dijete komunicira sa odraslima. Kroz ono što dijete nacrta pratimo njegov intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj, ali saznajemo i kako se odnosi prema okolini, njegov stav prema svijetu i slično. Dijetetu je bitno da prikaže ono što je dominantno, što je njemu lično važno, ne brinući o tome kako to izgleda.   Dijete crta ono što je shvatilo i usvojilo a njegov crtež je odraz njegovog mišljenja i zadovoljava sve njegove kriterijume.

 

Roditelji ne primjećuju odmah određen nedostatak znanja i vještine kod dijeteta. Međutim, neprimjećivanje u toku nekoliko mjeseci dovodi do problema kao što su: potpuno izostavljanje dijelova figure, veoma veliki pritisak olovkom na hartiju ili jedva vidljiva linija, neznanje oko smještanja odredenih dijelova tijela kao i njihovo crtanje, poremećaj koncentracije i pažnje i slično. U tom slučaju, djeca će da pribjegnu crtanju za njih najjednostavnijih oblika kao što je lopta, sunce, neka jednostavna kuća i slično. Ona otvoreno kažu da ne znaju da nacrtaju ljudsku figuru. Oštećenje koje se javilo u predstavljanju ljudske figure, najčešce dovodi do problema u oblikovanju slova i pisanju u školi. Takođe, primaran problem se nalazi u odsustvu takozvanog senzomotornog i saznajnog dijela razvoja sopstvenog tijela. Dijete nema adekvatnu ni potpuno formiranu predstavu tijela. Često, uz taj osnovni problem, dijete ne zna strane tijela, ne poznaje sve dijelove tijela, nije opredijeljeno u izboru ruke (lijeva ruka ili desna ruka), što veoma utiče na usporavanje i oštećenje intelektualnog razvoja.

 

 

Teme koje obrađujemo na kursu crtanja i slikanja za dijecu:

CRTANJE I SLIKANJE PO PROMATRANJU

CRTANJE I SLIKANJE SLOBODNIH TEMA

MRTVA PRIRODA

PORTRET I LJUDSKA FIGURA

PEJZAŽ

 

Tehnike koje koristimo na kursu crtanja i slikanja za dijecu:

OLOVKA

SUVI  I ULJANI PASTEL

KREDE

AKVAREL

TEMPERE

KOLAŽ

UGLJEN


Nobel dooOase